Mgr. Roman Světnický

Vedúci advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
roman.svetnicky@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Roman Světnický sa špecializuje na právo hospodárskej súťaže, verejný sektor a reguláciu. S našou advokátskou kanceláriou spolupracuje na rôznych pozíciách od roku 2010.

V oblasti práva hospodárskej súťaže poskytuje právne poradenstvo v oblasti kartelov, zneužívania dominantného postavenia, posudzovania fúzií a akvizícií z hľadiska práva hospodárskej súťaže (vrátane posudzovania zahraničných investícií), ako aj v oblasti verejnej pomoci a zneužívania významnej trhovej sily. Vo svojej praxi okrem iného zastupoval mnohé významné spoločnosti v konaniach pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a správnymi súdmi. Poskytuje tiež právne poradenstvo v súvislosti s analýzou plánovaných projektov klientov z hľadiska ich súladu s právom hospodárskej súťaže.

Má bohaté skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti dodržiavania predpisov. V rámci firmy sa okrem iného podieľa na príprave a realizácii auditov v oblasti práva hospodárskej súťaže, školení zamestnancov a manažmentu v oblasti práva hospodárskej súťaže a príprave príručiek o dodržiavaní predpisov na mieru

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2012), titul Mgr.
 • poradenstvo významnej medzinárodnej skupine pri získaní kontroly nad domácou spoločnosťou v oblasti maloobchodného predaja tovaru dennej spotreby
 • poradenstvo veľkej internetovej spoločnosti v oblasti jednostranného správania spoločnosti
 • poradenstvo významnej medzinárodnej skupine pri prevzatí kontroly nad domácou spoločnosťou poskytujúcou služby verejnej autobusovej dopravy
 • poradenstvo klientovi v súvislosti s údajným kartelom stavebných spoločností
 • poradenstvo významnej medzinárodnej skupine pri prevzatí kontroly nad domácou spoločnosťou vyrábajúcou čistiace prostriedky
 • priebežné právne poradenstvo pre poprednú európsku petrochemickú skupinu, najmä v oblasti zneužívania správania spoločností a fúzií
 • poradenstvo mestu v súvislosti s údajným narušením hospodárskej súťaže zo strany orgánu verejnej moci
 • zastupovanie popredného distribútora aromatických výrobkov v konaní týkajúcom sa údajného určovania cien pre ďalší predaj
 • komplexný audit a priebežné poradenstvo v oblasti práva hospodárskej súťaže pre spoločnosť pôsobiacu v železničnej nákladnej doprave
 • priebežné právne poradenstvo v oblasti práva hospodárskej súťaže a zneužívania významnej trhovej sily pre poprednú spoločnosť pôsobiacu v oblasti online predaja tovaru dennej potreby
 • zastupovanie významného energetického holdingu v konaní pred Úradom pre hospodársku súťaž vo veci údajného zneužitia dominantného postavenia

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross