Mgr. Jakub Kratochvíl

Senior advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
jakub.kratochvil@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Jakub Kratochvíl sa špecializuje na nehnuteľnostné právo, právo obchodných spoločností a akvizície v súvislosti s developerskými projektmi.

Zameriava sa na právne poradenstvo v rámci prevodu či prenájmu nehnuteľností, akvizícií developerských projektov a následnej realizácie najmä bytových domov vrátane predaja či prenájmu nových jednotiek. Pred začatím spolupráce s našou advokátskou kanceláriou sa podieľal na realizácii niekoľkých projektov bytových domov v Brne či inde na Morave. Za účelom zvýšenia možností akvizícií a výstavby sa u jedného zo svojich klientov podieľal aj na založení investičného fondu vrátane nastavenia podmienok s investičnou spoločnosťou a investormi. Okrem bytových domov vypracovával  právne podklady aj napr. na výstavbu komplexu obchodných stánkov v Brne vrátane následnej úpravy nájomných vzťahov. Dlhodobo spolupracuje s brnianskou projektovou kanceláriou zaoberajúcou sa projektovaním mostných konštrukcií. Okrem právnych služieb týkajúcich sa nehnuteľností sa podieľal aj na založení desiatok obchodných spoločností a ich korporátnych zmenách. S cieľom zabezpečiť komplexné právne služby súčasne zastupoval klientov aj v rámci súdnych sporov, a to ako v rámci sporov zo zmlúv, tak v rámci rodinného či výnimočne trestného práva

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pôsobil viac ako 12 rokov v malej advokátskej kancelárii v Brne, a to po skončení štúdií ako koncipient a po zložení advokátskych skúšok ako spoločník.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora

Jazyky
český
Vzdelanie
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2011), titul Mgr.
  • právne služby významnému brnianskemu developerovi ohľadom akvizícií a realizácie niekoľkých projektov bytových domov v Brne a okolí či na severnej Morave, vrátane založenia investičného fondu na zabezpečenie financovania a nastavenia právnych vzťahov s investičnou spoločnosťou a investormi
  • právne služby českej spoločnosti v rámci výstavby komplexu obchodných stánkov v Brne a pri príprave a vyjednávaní podmienok nájomných zmlúv v rámci prenájmu týchto obchodných priestorov jednotlivým nájomcom
  • právne služby novému brnianskemu developerovi v rámci založenia spoločností, akvizície a realizácie projektu na výstavbu bytového domu v Domašove a nákupu pozemkov pre významný developerský projekt v Brne
  • právne služby českej spoločnosti zaoberajúcej sa prevádzkovaním obchodného reťazca trafík, a to pri príprave a vyjednávaní nájomných zmlúv v rámci prenájmu obchodných priestorov v rôznych obchodných centrách
  • právne služby českej projektovej kancelárii v rámci revízie zmlúv o dielo k projektovým dokumentáciám mostných konštrukcií a v rámci sporov s objednávateľmi či obhajoba projektanta pri páde lávky cez Vltavu v Prahe s právoplatným oslobodením
  • právne služby rôznym českým poľnohospodárskym spoločnostiam najmä v rámci nákupu, predaja a prenájmu pozemkov, ako aj riešenia vlastníckych práv k pozemkom či stavbám v poľnohospodárskych areáloch
  • právne služby rôznym realitným kanceláriám a ďalším klientom v rámci nákupu a predaja najmä rezidenčných nehnuteľností
  • právne služby klientom v rámci zakladania obchodných spoločností a pri realizácii korporátnych zmien
  • zastupovanie klientov v rámci desiatok súdnych konaní súvisiacich s ich podnikaním či rodinným právom, najmä v rámci rozvodov, úprav pomerov k maloletým deťom a vyporiadania bezpodielového vlastníctva manželov

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross