Mgr. Tomáš Varšo

Advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
tomas.varso@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Tomáš Varšo sa špecializuje na poradenstvo v oblasti súťažného práva a ekonómie.

V oblasti práva hospodárskej súťaže poskytuje právne poradenstvo v oblasti kartelov, vertikálnych dohôd, zneužitia dominantného postavenia a povolenia koncentrácie. Rovnako sa venuje problematike neprimeraných podmienok v obchode s potravinami. V rámci svojej praxe sa podieľal na zastupovaní mnohých popredných spoločností v konaniach pred Antimonopolným úradom Slovenskej republiky, Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže, slovenskými i českými správnymi súdmi a Európskou komisiou.

Rozsiahle skúsenosti má tiež s poradenstvom v oblasti compliance, v ktorej sa podieľa na príprave a realizácii odborných školení pre zamestnancov a vedenie významných spoločností a na príprave compliance manuálov.

Tomáš spolupracuje s našou kanceláriou od roku 2016 najprv na pozícii študenta, následne advokátskeho koncipienta av súčasnosti ako advokát.

Členstvo v profesionálnych združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
český, slovenský, anglický
Vzdelanie
  • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2018), titul Mgr.
  • zastupovanie slovenskej železničnej spoločnosti v konaní o možnej obštrukcii v rámci miestneho vyšetrovania pred u Európskej komisie
  • zastupovanie dvoch popredných slovenských automobilových spoločností pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a slovenskými súdmi vo veci možnej kartelovej dohody
  • zastupovanie slovenskej mliekarenskej spoločnosti pred slovenskými súdmi vo veci možnej vertikálnej dohody
  • zastupovanie slovenskej poštovej spoločnosti pred Antimonopolným úradom Slovenskej republiky vo veci možného zneužitia dominantného postavenia
  • komplexné právne poradenstvo významnému výrobcovi nákladných automobilov v sporoch o náhradu škody v nadväznosti na rozhodnutie Európskej komisie o kartelovej dohode
  • komplexné právne poradenstvo slovenskej skupine podnikov v otázkach spojenia súťažiteľov v Českej republike a na Slovensku
Autori: Robert Neruda, Lenka Gachová, Tomáš Varšo Protimonopolný úrad Slovenskej republiky („PMÚ“) predložil do medzirezortného pripomienkového konania („MPK“) návrh úplne nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže („Návrh“). O pláne predložiť nový zákon namiesto prostej novely toho súčasného ste si mohli prečítať už na našom blogu,[1] kde sme popisovali, prečo sa PMÚ touto cestou vyberá.  V tomto vydaní Competition […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross