Mgr. Tereza Hrabáková

Vedúci advokátka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
tereza.hrabakova@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Tereza Hrabáková sa špecializuje na oblasť duševného vlastníctva, najmä na oblasť ochranných známok, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov, patentov a nekalej súťaže.

V oblasti práva duševného vlastníctva sa zameriava predovšetkým na poradenstvo klientom pri voľbe známkovej stratégie a doplnení známkových registrácií, a to ako v Českej republike, tak v zahraničí. Zastupuje klientov v správnych sporoch, ktoré sa týkajú ochranných známok, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a patentov pred Úradom priemyselného vlastníctva a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Ďalej tiež zastupuje klientov pred súdmi pri vymáhaní práv z priemyselného vlastníctva (ochranné známky a patenty).

V oblasti nekalej súťaže sa zameriava na komplexnú agendu súvisiacu najmä s nekalosúťažným konaním a súvisiacimi žalobami.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracovala 17 rokov v advokátskej a patentovej kancelárii zameranej na právo duševného vlastníctva a dva roky na Úrade priemyselného vlastníctva.

Odporúčania medzinárodných publikácií

Prestížny časopis Managing Intellectual Property Terezu Hrabákovú niekoľko rokov zaraďuje medzi IP STARS v Českej republike. Súčasne sa už niekoľko rokov umiestňuje v ďalšom medzinárodnom rebríčku World Trademark Review a v roku 2023 bola zaradená medzi Top 100 žien českého právneho biznisu.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora
Združenie ochranných známok Európskych spoločenstiev (ECTA)

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (1997), titul Mgr.
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS tradične so začiatkom druhého polroka oznamuje interné povýšenie. Najnovšie sa od 1. júla spoločníkom kancelárie stáva Ondřej Florián, partner zodpovedný za vedenie skupiny pre oblasť korporátneho práva a tímu služieb pre privátnych klientov. Na pozíciu partnerky a partnerov kancelárie sa posúvajú Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross