Ing. Renata Vaňková

Známková špecialistka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
renata.vankova@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Renata Vaňková sa špecializuje na právo duševného vlastníctva, najmä na konanie vo veciach ochranných známok a priemyselných vzorov pred Úradom priemyselného vlastníctva (ÚPV), Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO). Venuje sa predovšetkým príprave optimálnej registračnej stratégie, podávaniu prihlášok ochranných známok a priemyselných vzorov, správe a ochrane portfólia zapísaného priemyselného vlastníctva, jeho udržovaniu v platnosti, rešeršiam a monitoringu.

Ochrane priemyselných práv sa venuje už od roku 2011, najskôr ako referentka v oddelení obnov a od roku 2016 ako patentová zástupkyňa. Pred príchodom do advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS v roku 2023 pracovala necelé dva roky ako patentová zástupkyňa so zameraním na registračné konanie ochranných známok a priemyselných vzorov v inej pražskej advokátskej kancelárii.

Členstvo v profesijných združeniach
Komora patentových zástupcov ČR

Jazyky
český, anglický
Vzdelanie
  • Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta medzinárodných vzťahov, Praha (2013), titul Ing.

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross