JUDr. Petra Tomšů, Ph.D., LL.M.

Vedúci advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
petra.tomsu@havelpartners.cz
Právné špecializácie

Petra Tomšů sa špecializuje na všeobecné obchodné a korporátne právo, právne audity a právne due diligence, akvizície a predaj spoločností a medzinárodné súkromné a procesné právo.

V oblasti akvizícií sa podieľala na transakciách na strane predávajúcich aj kupujúcich, najmä v automobilovom, strojárskom a kozmetickom priemysle.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie vykonávala prax v rakúskej advokátskej kancelárii Lansky, Ganzger + Partner vo Viedni a potom pracovala v brnenskej kancelárii rakúskej advokátskej kancelárie e|n|w|c.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina, nemčina
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2011), titul Ph.D.
 • Technická univerzita, Právnická fakulta, Drážďany (2008), titul LL.M. Eur.
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2007), titul JUDr.
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2006), titul Mgr.
 • poradenstvo poprednému svetovému výrobcovi v oblasti elektrónovej mikroskopie pri nadobúdaní podielov v spoločnostiach v USA a niekoľkých európskych krajinách a pri zakladaní spoločného podniku s významným vývojárom 3D softvéru
 • poradenstvo významnému českému výrobcovi spínacích konštrukcií pri predaji časti jeho závodu v rámci reorganizácie jeho talianskej dcérskej spoločnosti
 • poradenstvo významnému nemeckému výrobcovi vlnovcov, kompenzátorov a kovových hadíc pri reštrukturalizácii českej časti skupiny
 • poradenstvo americkej skupine, globálnemu konštruktérovi, výrobcovi a distribútorovi invalidných vozíkov, pri akvizícii 100 % podielu v českej spoločnosti zaoberajúcej sa distribúciou zdravotníckych pomôcok
 • poradenstvo významnej rakúskej skupine zaoberajúcej sa predajom a servisom automobilov pri akvizícii 100 % akcií českej distribučnej spoločnosti v automobilovom priemysle
 • poradenstvo nemeckej skupine presného strojárstva pri akvizícii 100 % akcií českého výrobcu automobilových dielov
 • poradenstvo nemeckej skupine, poprednému svetovému výrobcovi rádioaktívnych komponentov na lekárske, vedecké a meracie účely, pri globálnej akvizícii českej spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti nakladania s rádioaktívnymi látkami
 • poradenstvo významnému nemeckému investorovi pri akvizícii podielov v skupine spoločností zaoberajúcich sa výrobou plastových dielov a zušľachťovaním plastových povrchov
 • poradenstvo nemeckej spoločnosti pri prevode časti jej majetku na českú spoločnosť
 • poradenstvo predávajúcim pri predaji 100 % akcií spoločnosti zaoberajúcej sa vstrekovaním plastov
 • poradenstvo českému výrobcovi oceľových konštrukcií pri zakladaní spoločného podniku s českou a nemeckou spoločnosťou
 • poradenstvo nemeckej automobilovej výrobnej skupine pri akvizícii časti závodu českého dodávateľa automobilov z konkurznej podstaty
 • poradenstvo nemeckej strojárskej skupine pri akvizícii závodu významného českého výrobcu parných kotlov a zariadení pre elektrárne z konkurznej podstaty
 • poradenstvo významnému nemeckému výrobcovi výrobkov z dreva pri akvizícii českého výrobcu výrobkov z dreva a surovín
 • poradenstvo významnému nemeckému výrobcovi mäsových výrobkov pri akvizícii 100 % podielu v českej potravinárskej spoločnosti
 • poradenstvo rakúskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti elektronických mikrosystémov pri nadobudnutí 100 % akcií českej spoločnosti
 • poradenstvo poprednému svetovému výrobcovi senzorov a riadiacich systémov pri akvizícii 100 % akcií a aktív českých spoločností zaoberajúcich sa výrobou senzorov pre automobilový priemysel
 • poradenstvo nemeckému finančnému investorovi pri akvizícii českej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou žiaruvzdorných výrobkov a surovín
 • poradenstvo významnému nemeckému investorovi súkromného kapitálu pri akvizícii podielov vo verejnej a komanditnej spoločnosti v českej spoločnosti zameranej na strojárske výrobky
 • poradenstvo významnému nemeckému výrobcovi kozmetiky pri akvizícii 51% podielu v českej kozmetickej spoločnosti
 • poradenstvo poprednej európskej multimediálnej spoločnosti v súvislosti s právnou previerkou českej obchodnej spoločnosti pri fúzii jej stredoeurópskych obchodných aktivít s významnou švajčiarskou mediálnou skupinou
 • účasť na právnom due diligence pre české finančné inštitúcie v súvislosti s akvizíciami a financovaním projektov

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross