Mgr. Petra Kašpárková

Senior advokátka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
petra.kasparkova@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Petra Kašpárková sa špecializuje na verejný sektor, najmä na verejné obstarávanie, koncesné konania a poradenstvo pri projektoch spolufinancovaných z operačných programov EÚ.

Vo verejnom sektore sa špecializuje na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v súvislosti s verejným obstarávaním a koncesiami (na strane verejných obstarávateľov aj dodávateľov) vrátane poradenstva pri príprave súťažných podmienok a organizácii postupov verejného obstarávania a účasti dodávateľov v týchto postupoch, vypracúvania odborných stanovísk a analýz príslušných otázok.

V rámci svojej praxe sa zúčastňuje na zastupovaní klientov pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže.

Pred nástupom do našej advokátskej kancelárie pracovala v poprednej poradenskej spoločnosti, kde sa zameriavala na poskytovanie poradenstva v súvislosti s prípravou a organizáciou verejných súťaží.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
čeština, angličtina
Vzdelanie
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2013), titul Mgr.
  • poradenstvo pre sektorového verejného obstarávateľa (prevádzkovateľa železníc) pri príprave a organizácii výberového konania na projektové služby v oblasti vysokorýchlostných železničných spojení
  • poskytovanie poradenstva verejnému obstarávateľovi (mestu) ako centrálnemu obstarávateľovi pri organizácii výberového konania na výber poisťovateľa pre verejného obstarávateľa a jeho podriadené organizácie
  • poradenstvo sektorovému zadávateľovi (prevádzkovateľovi prenosovej sústavy elektrickej energie Českej republiky) pri príprave a organizácii výberových konaní na rekonštrukciu a rozšírenie prenosovej sústavy
  • poradenstvo významnej spoločnosti v automobilovom priemysle v súvislosti s účasťou vo verejných súťažiach
  • poradenstvo významnému sektorovému verejnému obstarávateľovi vo viacerých konaniach o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa
  • poradenstvo verejnému obstarávateľovi (miestnemu orgánu) ako centrálnemu obstarávateľovi pri príprave výberového konania na poskytovanie telekomunikačných služieb
  • poradenstvo sektorovému verejnému obstarávateľovi pri príprave a organizácii verejného obstarávania na výber poskytovateľa špecializovaných projektových služieb v oblasti elektrizačnej sústavy
  • poradenstvo verejnému obstarávateľovi (ústrednému orgánu štátnej správy) pri právnom audite niekoľkých desiatok postupov verejného obstarávania
  • poradenstvo niekoľkým príjemcom dotácií EÚ v súvislosti s odvodmi za porušenie rozpočtovej disciplíny

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross