Mgr. et Mgr. Monika Křižánková

Advokátka
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
monika.krizankova@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Monika Křižánková sa špecializuje na oblasť verejného práva, konkrétnejšie na oblasť stavebného práva, práva nehnuteľností, práva životného prostredia a správne právo.

Počas svojej doterajšej praxe sa podieľala na poskytovaní právnych služieb najmä v oblasti stavebného práva, a to v spojitosti s developerskými projektmi v Českej republike. Jej práca zahŕňala komplexné právne služby, vrátane poradenstva v oblasti životného prostredia (EIA), zastupovanie klienta pri získavaní a zmene stavebného povolenia a potrebnú reprezentáciu klienta pred správnymi orgánmi a v rámci správneho súdnictva.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie od roku 2014 pracovala ako študent a potom ako koncipient v brnianskych advokátskych kanceláriách a následne v ostravskej pobočke pražskej advokátskej kancelárie, kde poskytovala právne poradenstvo českým i medzinárodným klientom v oblasti stavebného práva a práva životného prostredia.

Členstvo v profesijných združeniach
Česká advokátska komora
AIJA – International Association of Young Lawyers

Jazyky
český, poľský, anglický
Vzdelanie
  • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (2018), titul Mgr.
  • Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Brno (2016), titul Mgr.
  • zastupovanie klienta v správnom konaní vo veci napadnutia platnosti stavebného povolenia pre veľkú priemyselnú zónu a úspešné zakončenie konania pred Najvyšším správnym súdom
  • poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia pri získavaní povolení výnimky z ochranných podmienok osobitne chránených druhov rastlín a živočíchov
  • zastupovanie zahraničného klienta v správnom konaní vo veci schválenia návrhu bezpečnostnej správy podľa zákona č. 224/2015 Zb. o prevencii závažných havárií
  • poradenstvo pre miestny spolok v zisťovacím konaní EIA vo veci dopravného zámeru, ktorý by potenciálne zasiahol kultúrne pamiatky a chránené biotopy
  • poradenstvo pre zahraničný verejný subjekt vo veci podania odvolania proti rozhodnutiu o povolení pokračovania v existujúcej banskej činnosti
  • poradenstvo vo veci správneho práva so zameraním na získanie štátneho občianstva ČR

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross