Mgr. Ing. Matúš Holubkovič

Senior advokát
CV
Projekty
Ocenenia a médiá
E-mail
matus.holubkovic@havelpartners.cz
Právné špecializácie
Podnikateľské oblasti

Matúš Holubkovič sa špecializuje na verejné obstarávanie a koncesie. V oblasti verejného obstarávania sa zameriava najmä na obstarávanie komplexných projektov IKT, stavebných zákaziek, špecifických technologických projektov pre sektorových obstarávateľov a zastupovanie klientov pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže a správnymi súdmi. Počas svojho predchádzajúceho dlhoročného pôsobenia na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže ako vedúci odboru získal jedinečné skúsenosti a know-how, ktoré sa týkali najmä kontroly postupov verejného obstarávania a obhajoby dodávateľov, metodického riešenia čiastkových problémov a legislatívnej činnosti v tejto oblasti.

V oblasti verejného obstarávania a koncesií sa špecializuje aj na verejné obstarávanie v európskom priestore, najmä na Slovensku. Jeho prax sa zameriava aj na právne poradenstvo v oblasti poskytovania dopravných služieb podľa zákona o verejných službách v osobnej doprave a európskeho nariadenia o osobnej doprave.

Matúš pravidelne prednáša a publikuje v oblasti verejného obstarávania.

Členstvo v profesijných združeniach

Česká advokátska komora

Jazyky
český, anglický, slovenský
Vzdelanie
 • Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, titul Mgr. (2013)
 • Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno, titul Ing. (2017)
 • príprava pripomienok k návrhu zákona o verejnom obstarávaní
 • príprava rozhodnutia sekcie verejného obstarávania Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže
 • príprava dôležitých výkladových stanovísk k zákonu o verejnom obstarávaní
 • právne poradenstvo verejným obstarávateľom v oblasti sektorového verejného obstarávania v autobusovej, železničnej, leteckej, energetickej a vodnej doprave
 • právne poradenstvo verejným obstarávateľom v oblasti projektov kritickej infraštruktúry IKT
 • právne poradenstvo verejným obstarávateľom v oblasti komplexných stavebných projektov pre stavebné práce
 • zastupovanie verejných obstarávateľov a dodávateľov v konaniach pred Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže
 • príprava správnych žalôb a zastupovanie klientov v konaniach pred Krajským súdom v Brne a Najvyšším správnym súdom
 • poradenstvo poskytovateľovi dotácie v súvislosti s kontrolou projektov spolufinancovaných z operačného programu EÚ
 • poradenstvo príjemcom dotácií z fondov EÚ v súvislosti s odvodmi za porušenie rozpočtovej disciplíny
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS tradične so začiatkom druhého polroka oznamuje interné povýšenie. Najnovšie sa od 1. júla spoločníkom kancelárie stáva Ondřej Florián, partner zodpovedný za vedenie skupiny pre oblasť korporátneho práva a tímu služieb pre privátnych klientov. Na pozíciu partnerky a partnerov kancelárie sa posúvajú Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a […]

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2024 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross