Lenka Šverčičová sa špecializuje na administráciu v súvislosti s priemyselnými právami.

V oblasti priemyselných práv sa venuje činnostiam spojeným s validáciami európskych patentov v Česku a na Slovensku, podávaním prihlášok vynálezov a úžitkových vzorov na Úrade priemyselného vlastníctva, sledovaním všetkých lehôt a platbou udržiavacích poplatkov. Zabezpečuje zápisy prevodov patentov a zápisy zmien majiteľov patentov v registri českého a slovenského patentového úradu.

Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie v roku 2023 pôsobila 14 rokov v patentovej kancelárii, kde získala skúsenosti v oblasti priemyselných práv. Predtým pracovala ako dávková špecialistka na odbore dávok štátnej sociálnej podpory. Okrem toho sa venuje literárnym prekladom.

Veronika Buchtelová sa špecializuje na právo duševného a priemyselného vlastníctva, najmä na konania vo veciach ochranných známok pred Úradom priemyselného vlastníctva (ÚPV), Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO). Venuje sa predovšetkým príprave optimálnej registračnej stratégie, podávaniu prihlášok ochranných známok, správe a ochrane portfólia zapísaného priemyselného vlastníctva, jeho udržiavaniu v platnosti, rešeršiam a monitoringu.

Absolvovala štúdium na Inštitúte priemyselno-právnej výchovy pri Úrade priemyselného vlastníctva ČR a následne odbor právnej špecializácie - Priemyselné vlastníctvo na Metropolitnej univerzite Praha. Pracovala necelé dva roky na Úrade priemyselného vlastníctva na oddelení licencií ochranných známok a 15 rokov v advokátskej a patentovej kancelárii, kde sa zaoberala všetkou agendou spojenou s validáciami európskych patentov v Českej republike a na Slovensku, prihlasovaním vynálezov, úžitkových a priemyselných vzorov a ich udržiavaním v platnosti.

Renata Vaňková sa špecializuje na právo duševného vlastníctva, najmä na konanie vo veciach ochranných známok a priemyselných vzorov pred Úradom priemyselného vlastníctva (ÚPV), Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO). Venuje sa predovšetkým príprave optimálnej registračnej stratégie, podávaniu prihlášok ochranných známok a priemyselných vzorov, správe a ochrane portfólia zapísaného priemyselného vlastníctva, jeho udržovaniu v platnosti, rešeršiam a monitoringu.

Ochrane priemyselných práv sa venuje už od roku 2011, najskôr ako referentka v oddelení obnov a od roku 2016 ako patentová zástupkyňa. Pred príchodom do advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS v roku 2023 pracovala necelé dva roky ako patentová zástupkyňa so zameraním na registračné konanie ochranných známok a priemyselných vzorov v inej pražskej advokátskej kancelárii.

Členstvo v profesijných združeniach
Komora patentových zástupcov ČR

ZOSTAŇTE AKTUÁLNY

Odber
Vyplňte svoj e-mail a my vám budeme pravidelne posielať aktuálne informácie zo sveta práva a podnikania.

KONTAKTUJTE NÁS

Copyright © 2023 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
cross